valera

valera teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valera valera

valera terimi için benzer kelimeler ve anlamları

de valera de valera
valera y alcala galiano valera y alcala galiano