valentinite

valentinite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valentinite valentinite