valdivia

valdivia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valdivia valdivia

valdivia terimi için benzer kelimeler ve anlamları

by pedro de valdivia yorum yapan: pedro de valdivia