valdez

valdez teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valdez valdez

valdez terimi için benzer kelimeler ve anlamları

exxon valdez exxon valdez
exxon valdez oil spill exxon valdez petrol sızıntısı
valdez accident valdez kazası