valdemar iv

valdemar iv teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valdemar iv valdemar iv

valdemar iv terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valdemar i valdemar ben
valdemar ii valdemar ii