valdemar ii

valdemar ii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valdemar ii valdemar ii

valdemar ii terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valdemar i valdemar ben
valdemar iv valdemar iv