valdemar i

valdemar i teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valdemar i valdemar ben

valdemar i terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valdemar ii valdemar ii
valdemar iv valdemar iv