valdai hills

valdai hills teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valdai hills valdai hills

valdai hills terimi için benzer kelimeler ve anlamları

berkshire hills berkshire hills
beverly hills beverly tepeleri
black hills kara tepeler
bombay hills bombay hills
braddock hills braddock hills
cardamom hills kakule tepeler
cheviot hills cheviot hills
chiltern hills tepe tepeler
chin hills çene tepeleri
city of seven hills yedi tepenin şehri
farmington hills farmington hills
halton hills halton hills
hickory hills hickory hills
hills tepeler
hills hoist tepeler vinç
laguna hills laguna hills
matopo hills matopo tepeleri
naga hills naga tepeleri
nilgiri hills nilgiri tepeleri
north richland hills kuzey richland tepeleri
palos hills palos hills
penn hills penn hills
seven hills yedi tepe
seven hills of rome yedi tepe roma
siwalik hills siwalik hills
vestavia hills vestavia hills
vindhya hills vindhya hills
rolling hills tepeler
run for the hills tepelere doğru koşmak
high hills yüksek tepeler
as old as the hills tepeler kadar eski
range of hills tepelerin aralığı
wooded hills ormanlık tepeler
green hills yeşil tepeler
head for the hills tepelere kafa
in the hills tepelerde
rugged hills engebeli tepeler
rolling green hills yeşil tepeler
hollywood hills hollywood tepeleri
chalk hills tebeşir tepeler
hills and valleys tepeler ve vadiler
surrounding hills çevreleyen tepeler
forested hills ormanlık tepeler
gentle hills nazik tepeler
smooth hills pürüzsüz tepeler
rocky hills kayalık tepeler
gently rolling hills yavaşça tepeler
running for the hills tepelere koşmak
barren hills çorak tepeler
run to the hills tepelere koş