valance

valance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı