valais

valais teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
valais valais

valais terimi için benzer kelimeler ve anlamları

valais alps valais alpleri