val.

val. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı