val

val teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
val val