val

val teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı