vainness

vainness teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vainness boşunalık