vainglorious

vainglorious teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vainglorious mağrur