vailed

vailed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vailed hüküm süren