vail

vail teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vail şapka çıkarmak

vail terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vail on e e vail