vagus pulse

vagus pulse teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagus pulse vagus nabzı