vagrant

vagrant teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagrant serseri

vagrant terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vagrant's disease serseri hastalığı
vagrant bird serseri kuş
vagrant species serseri türler