vagomimetic

vagomimetic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagomimetic vagomimetic