vagodepressor

vagodepressor teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagodepressor vagodepressor