vaginoscopy

vaginoscopy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginoscopy vajinoskopi