vaginectomy

vaginectomy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginectomy vaginectomy