vaginally

vaginally teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı