vaginalitis

vaginalitis teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaginalitis vaginalitis