vagile

vagile teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagile vagile