vagal trunk

vagal trunk teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagal trunk vagal gövde