vagabondage

vagabondage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vagabondage serserilik