vae

vae teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vae vae

vae terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vae victis vae victis
i vae carry out ben yürüttüm