g-fuse cartridge

g-fuse cartridge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-fuse cartridge g-sigorta kartuşu

g-fuse cartridge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cartridge fuse kartuş sigortası
fuse cartridge sigorta kartuşu
blank cartridge boş kartuş
cartridge kartuş
cartridge belt palaska
cartridge brass kartuşlu pirinç
cartridge paper kartuş kağıdı
cartridge pen kartuşlu kalem
removable cartridge çıkarılabilir kartuş
filter cartridge filtre kartuşu
cartridge filter kartuş filtresi
toner cartridge toner kartuşu
cartridge case kartuş kılıfı
ink cartridge mürekkep kartuşu
cartridge valve kartuş valfı
print cartridge yazıcı kartuşu
cartridge holder kartuş tutucu
cartridge seal kartuş contası
bearing cartridge yatak kartuşu
cartridge heater kartuş ısıtıcısı
ribbon cartridge şerit kartuşu
drum cartridge tambur kartuşu
replacement cartridge yedek kartuş
grease cartridge yağ kartuşu
chemical cartridge respirator kimyasal kartuş maskesi
cartridge type kartuş tipi
cartridge filtration kartuş filtrasyonu
guard cartridge bekçi kartuşu
valve cartridge valf kartuşu
spring cartridge yaylı kartuş
oil filter cartridge yağ filtresi kartuşu
cartridge gun kartuş tabancası
cartridge casing kartuş kılıfı
tape cartridge teyp kartuşu
color cartridge renkli kartuş
refill cartridge dolum kartuşu
cartridge bearing kartuş yatağı
cartridge housing kartuş yuvası
cartridge operated kartuş işletilen
heating cartridge ısıtma kartuşu
chemical cartridge kimyasal kartuş
magnetic cartridge manyetik kartuş
disposable cartridge tek kullanımlık kartuş
game cartridge oyun kartuşu
battery cartridge pil kartuşu
replace ink cartridge mürekkep kartuşunu değiştir
gas cartridge gaz kartuşu
film cartridge film kartuşu
staple cartridge zımba kartuşu
ceramic cartridge seramik kartuş