x-game

x-game teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-game x oyun

x-game terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from game to game oyundan oyuna
a game bir oyun
ahead of the game oyundan önce
arcade game arcade oyunu
badger game porsuk oyunu
ball game top oyunu
beat someone at his or her own game birisini kendi oyununda yenmek
big game büyük oyun
black game siyah keklik
board game masa oyunu
bounce game sıçrama oyunu
bowl game kase oyunu
closed game kapalı oyun
computer game bilgisayar oyunu
con game con oyunu
confidence game güven oyunu
console game konsol oyunu
draw game çizim oyunu
easy game kolay oyun
electronic game elektronik oyun
end game son oyun
exhibition game sergi oyunu
fair game adil oyun
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma
long game uzun oyun
love game aşk oyunu
middle game orta oyun
mind game akıl oyunu
mug's game kupa oyunu
name of the game oyunun ismi
name of the game, the oyunun adı
new ball game yeni top oyunu
numbers game sayılar oyunu
only game in town, the şehirdeki tek oyun
open game açık oyun
paintball game paintball oyunu
parlor game salonu oyunu
parlour game salonu oyunu
pepper game biber oyunu
perfect game mükemmel oyun
platform game platform oyunu
play a losing game kaybetme oyunu oyna
play a waiting game bekleme oyunu oyna
play the game oyunu oyna
role-playing game rol yapma oyunu
shell game kabuk oyunu
short game kısa oyun
singing game şarkı oyunu
skin game cilt oyunu
small game küçük oyun