b ultrasonic

b ultrasonic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b ultrasonic b ultrasonik

b ultrasonic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ultrasonic ultrasonik
ultrasonic cleaning ultrasonik temizleme
ultrasonic testing ultrasonik muayene
ultrasonic welding ultrasonik kaynak
ultrasonic bath ultrasonik banyo
ultrasonic cleaner ultrasonik temizleyici
ultrasonic scaler ultrasonik ölçekleyici
ultrasonic sensor ultrasonik sensör
ultrasonic test ultrasonik test
ultrasonic device ultrasonik cihaz
ultrasonic transducer ultrasonik dönüştürücü
ultrasonic inspection ultrasonik muayene
ultrasonic wave ultrasonik dalga
ultrasonic phased array ultrasonik faz dizisi
ultrasonic flowmeter ultrasonik debimetre
ultrasonic examination ultrasonik muayene
ultrasonic beam ultrasonik ışın
ultrasonic humidifier ultrasonik nemlendirici
ultrasonic probe ultrasonik prob
ultrasonic meter ultrasonik metre
ultrasonic couplant ultrasonik bağlayıcılı
ultrasonic level sensor ultrasonik seviye sensörü
ultrasonic power ultrasonik güç
ultrasonic imaging ultrasonik görüntüleme
ultrasonic welded ultrasonik kaynaklı
ultrasonic scaling ultrasonik ölçeklendirme
ultrasonic technology ultrasonik teknoloji
ultrasonic energy ultrasonik enerji
ultrasonic equipment ultrasonik ekipman
ultrasonic thickness gauge ultrasonik kalınlık ölçer
ultrasonic doppler ultrasonik doppler
ultrasonic thickness ultrasonik kalınlık
ultrasonic generator ultrasonik jeneratör
ultrasonic tips ultrasonik ipuçları
ultrasonic measurement ultrasonik ölçüm
ultrasonic pulse ultrasonik nabız
ultrasonic washer ultrasonik yıkama
ultrasonic detector ultrasonik dedektör
ultrasonic transmitter ultrasonik verici
ultrasonic frequency ultrasonik frekans
ultrasonic flaw detector ultrasonik hata dedektörü
ultrasonic cutting ultrasonik kesim
ultrasonic bonding ultrasonik bağ
ultrasonic scanning ultrasonik tarama
ultrasonic sound waves ultrasonik ses dalgaları
ultrasonic gauge ultrasonik gösterge
ultrasonic sealing ultrasonik sızdırmazlık
ultrasonic handpiece ultrasonik el aleti
ultrasonic machine ultrasonik makine
ultrasonic pressure ultrasonik basınç