y-globe valve

y-globe valve teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y-globe valve y-küre vana

y-globe valve terimi için benzer kelimeler ve anlamları

globe valve küresel vana
globe style valve küre tarzı vana
globe control valve küre kontrol vanası
globe valve type küresel vana tipi
screwed globe valve vidalı küresel vana
gate and globe valve kapı ve küre vanası
valve steel globe vana çelik küre
valve-in-valve valf-içinde-valf
trunnion ball valve valve muylulu bilyeli valf
valve seats and valve guides valf yatakları ve valf kılavuzları
celestial globe gök küresi
terrestrial globe yerküre
white globe lily beyaz küre zambak
globe küre
globe amaranth küre amaranth
globe artichoke enginar
globe lightning dünya yıldırım
globe theater dünya tiyatrosu
globe theatre dünya tiyatrosu
globe thistle küre devedikeni
across the globe dünya çapında
around the globe dünya çapında
snow globe kar küresi
from around the globe dünyanın dört bir yanından
from across the globe dünyanın her yerinden
span the globe dünya çapında
all over the globe tüm dünyada
golden globe altın küre
spans the globe dünyayı kapsıyor
world globe dünya küre
spanning the globe dünyayı kapsayan
all around the globe tüm dünyada
throughout the globe dünya çapında
circle the globe dünyayı dolaş
globe-spanning dünyayı kapsayan
spread across the globe dünyaya yayılmış
sweep the globe dünyayı süpür
four corners of the globe dünyanın dört bir yanı
light globe ışık küresi
glass globe cam küre
on the globe dünyada
all corners of the globe dünyanın tüm köşeleri
spanned the globe dünyaya yayıldı
over the globe dünyanın her yerinde
earth globe dünya küresi
corner of the globe dünyanın köşesi
countries around the globe dünyadaki ülkeler
sweeping the globe dünyayı süpürmek
of the globe dünyanın
vendee globe vendee globe