u live

u live teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u live yaşa

u live terimi için benzer kelimeler ve anlamları

live and let live yaşa ve yaşat
live live to the full tam yaşa canlı
live live your life yaşa hayatını yaşa
live live intelligently akıllıca yaşa
singing live i live şarkı söyleyerek yaşıyorum
a date which will live in infamy rezil olarak yaşayacak bir tarih
as i live and breathe yaşadığım ve nefes alırken
as-live as-canlı
california live oak california canlı meşe
coast live oak sahil canlı meşe
come live with me and be my love gel benimle yaşa ve aşkım ol
learn to live with birlikte yaşamayı öğren
live canlı
live action canlı aksiyon
live and learn yaşa ve öğren
live axle hareketli aks
live birth canlı doğum
live by one's wits bir kişi tarafından yaşamak
live center canlı merkez
live centre canlı merkez
live dangerously tehlikeli yaşamak
live data canlı veri
live down aşağı yaşamak
live for the moment anı yaşa
live from day to day günden güne yaşamak
live from hand to mouth elden ağza yaşamak
live happily ever after sonsuza dek mutlu yaşa
live high off the hog domuzun üstünde yaşa
live high on the hog domuzda yüksek yaşa
live in içinde yaşamak
live in an ivory tower fildişi kulesinde yaşamak
live in each other's pockets birbirlerinin cebinde yaşayabilir
live in sin günah içinde yaşamak
live it up gününü gün et
live like a king kral gibi yaşamak
live load canlı yük
live oak meşe ağacı
live on devam et
live on borrowed time ödünç alınan zamanda yaşamak
live on the edge kenarda yaşamak
live one birini yaşa
live out dışarıda yaşamak
live spindle canlı iğ
live steam canlı buhar
live through yaşa
live together birlikte yaşamak
live trap canlı tuzak
live up yaşamak
live up to ulaşmak
live vaccine canlı aşı