t has been a pleasure

t has been a pleasure teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t has been a pleasure t bir zevk oldu

t has been a pleasure terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it has been a pleasure bir onurdu
it has been a pleasure working with you sizinle çalışmak bir zevkti
it has been a pleasure to work with you seninle çalışmak bir zevkti
it has been my pleasure benim için bir zevkti
it has been a pleasure to meet tanışmak bir zevkti
it has been a great pleasure çok zevk oldu
it has been a real pleasure gerçek bir zevkti
has been a pleasure bir zevkti
it has been a pleasure working çalışmak bir zevkti
it has been our pleasure bizim için zevkti
it has been a pleasure to work çalışmak bir zevkti
it has been a pleasure for me benim için bir zevkti
it has been a pleasure to deal with you seninle uğraşmak bir zevkti
it has been a pleasure dealing uğraşmak bir zevkti
has been a pleasure working with you sizinle çalışmak bir zevkti
it has truly been a pleasure to work with çalışmak gerçekten bir zevkti
it has been a pleasure to work with birlikte çalışmak bir zevkti
has been our pleasure to bizim için zevk oldu
it has been a pleasure to see görmek zevk oldu
it has also been a pleasure aynı zamanda bir zevkti
it has been a pleasure to work on this bunun üzerinde çalışmak bir zevkti
it has been a pleasure to have him with us onun bizimle birlikte olması bir zevkti
it has been great pleasure çok zevk oldu
it has been my pleasure to work çalışmak benim için bir zevkti
saying what a pleasure it has been working with you sizinle çalışmaktan zevk duyduğumu söylemek
it's been a pleasure bir zevkti
it's been a pleasure working with you sizinle çalışmak bir zevkti
it is been a pleasure bir zevkti
it have been a pleasure bir zevkti
it had been a pleasure bir zevk olmuştu
been a pleasure zevk oldu
it would have been a pleasure bir zevk olurdu
it' been a pleasure o & # 039; zevk oldu
it is been a pleasure meeting you seninle tanışmak bir zevkti
it have been a pleasure working with you seninle çalışmak bir zevkti
been our pleasure to bizim için zevkti
has the pleasure zevk var
has the pleasure of inviting davet etmekten zevk alır
we has the pleasure of attending katılmaktan zevk alıyoruz
has pleasure in inviting davet etmekten zevk alır
has the pleasure to present sunmaktan zevk alır
has been been missed kaçırıldı
has been been helpful yardımcı oldu
it has been been olmuştur
a person to whom a residence permit has been issued has the oturma izni verilen kişinin
has has been searching arıyordu
business before pleasure zevkten önce iş
calculus of pleasure zevk hesabı
lady of pleasure zevk hanımı
pain-pleasure principle acı zevk ilkesi