ulto

ulto teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulto ulto

ulto terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulto. ulto.