ultimogeniture

ultimogeniture teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimogeniture ultimogeniture