ultimo

ultimo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimo geçen ay