ultimate constituent

ultimate constituent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimate constituent nihai bileşen