ultimacy

ultimacy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ultimacy nihayetin