ulrich zwingli

ulrich zwingli teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulrich zwingli ulrich zwingli

ulrich zwingli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulrich ulrich
zwingli zwingli