ulpian

ulpian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulpian ulpian