ulous

ulous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulous ulous