ulotrichous

ulotrichous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulotrichous ulotrichous