uloid

uloid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
uloid uloid