ulnar collateral artery

ulnar collateral artery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı