ulm

ulm teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulm ulm

ulm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

new ulm yeni ulm