ullage

ullage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ullage fire

ullage terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ullage rocket ullage roket
ullage space ullage alanı