ullage

ullage teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ullage fire