ule

ule teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ule ule