ule

ule teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ule ule

ule terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ule- ule-