ulcerous

ulcerous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcerous ülserli