ulcerous

ulcerous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcerous ülserli

ulcerous terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ulcerous colitis ülser kolit