ulcerogenic

ulcerogenic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
ulcerogenic ülserojenik